—-Privacy beleid

Music&Media Webdesign en Reclame hanteert een strikt privacy beleid. Er mag bij de bezoekers van musicenmedia.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacy statement van musicenmedia.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Music&Media Webdesign en Reclame, gevestigd aan de Mosberg 3 te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Music&Media Webdesign en Reclame, Mosberg 3, 4708 NA Roosendaal, 085 666 15 99 en 0611 403 298

Persoonsgegevens die wij verwerken
Music&Media Webdesign en Reclame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam of voorletters en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom verzamelt musicenmedia.nl bepaalde informatie?
Music&Media Webdesign en Reclame wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Hierbij kunt u denken aan:
Het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied; het uitbreiden van musicenmedia.nl met nog meer diensten en informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert musicenmedia.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?
Klantgegevens voor de verkoop van website en reclame-uitingen heeft musicenmedia.nl de naam en adresgegevens van de klanten nodig. musicenmedia.nl gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde diensten en indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Music&Media Webdesign en Reclame verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen
– om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren

IP-adres
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. musicenmedia.nl gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee musicenmedia.nl het dienstenpakket verder kan verbeteren.

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat musicenmedia.nl de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan musicenmedia.nl strikt geheimhoudt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Music&Media Webdesign en Reclame, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Music&Media Webdesign en Reclame neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Music&Media Webdesign en Reclame tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Music&Media Webdesign en Reclame bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving
Adres > 5 jaar, vanwege belastingwetgeving
Overige gegevens > 5 jaar

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de musicenmedia.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via musicenmedia.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar administratie@musicenmedia.nl

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Music&Media Webdesign en Reclame verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Music&Media Webdesign en Reclame gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookieverklaring
Music&Media Webdesign en Reclame maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen: Google Chrome, Mozilla Firefox en Internet Explorer.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www..nl. is de eigenaar van deze domeinnaam. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via het sturen van een e-mail aan administratie@musicenmedia.nl verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Indien u een digitaal formulier invult en verstuurd, dan wordt dat formulier gedurende 1 maand digitaal opgeslagen in onze back-up. De reden hiervoor is, dat wij er zeker van willen zijn dat uw formulier ook daadwerkelijk bij ons is ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij via deze back-up uw formulier alsnog opvragen. U hoeft dat dan niet nogmaals in te vullen.

Functionele cookies:
Er worden functionele cookies geplaatst.

Tracking cookies:
Wij maken gebruik van tracking cookies voor diensten als de Facebook en Google. We delen anonieme informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde sociale media-, reclame- en analysepartners ziet niet wie (of welke pc) de website bezoekt.

Niet-functionele cookies van derde partijen:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- en “Search Console”dienst. Music&Media gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en op deze manier de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Music&Media Webdesign en Reclame ziet niet wie (of welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Music&Media Webdesign en Reclame heeft hier geen invloed op. heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
Meer informatie over de Google Analytics-cookies vindt u op de website van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Music&Media Webdesign en Reclame en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@musicenmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het bezoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Music&Media Webdesign en Reclame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Music&Media Webdesign en Reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via administratie@musicenmedia.nl.

 

 

 

Over ons

----

Music&Media Webdesign en Reclame
Argon 15 H

4751XC, Oud Gastel

info@musicenmedia.nl

Tel.: 085 401 8258

KvK: 20115726

Openingstijden:
Ma - Vr. 08:00 - 18:00
Za: Via mail bereikbaar
Zo: Via mail bereikbaar

Privacy beleid

Kennis van:

----

Wordpress / WooCommerce

HTML5, CSS3, Bootstrap

MailChimp

Photoshop / Indesign / Illustrator

Google Ads

Open Cart

Google Analytics
Google Search Console
Google Merchant

Website sponsor van snowboard topsporter Niek van der Velden. 

Volg ons:

----

Via Social media

Internet- en print reclamebureau in Roosendaal / Oud Gastel. Wij ontwikkelen en optimaliseren websites & webshops, verzorgen zoekmachine optimalisatie ontwerpen logo’s, huisstijlen en verzorgen geprinte reclame.